Zapoznaj się z naszą ofertą
 

Inwestowanie w produkty strukturyzowane

W przypadku istniejącego już portfela inwestycyjnego bardzo ważne jest przeanalizowanie go pod kątem adekwatności jego składników do sytuacji rynkowej, rentowności, niosącego ryzyka osiągnięcia zysków i ewentualne zmodyfikowanie, mającego na celu zwiększenie jego efektywności i zmniejszenie lub zwiększenie ryzyka osiągnięcia zysków kosztem jego wielkości.

CK Korporacja Prawników oferuje szeroko rozumianą opiekę nad portfelem inwestycjj Klienta, poprzez zarządzanie oraz budowę  go bazując na produktach strukturyzowanych (ETP - exchange traded products), których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego) takiego jak:

  • indeks giełdowy,
  • kurs walut,
  • surowców (ropa, złoto, gaz ziemny itp.),
  • produktów rolnych (kukurydza, kakao, kawa itp.),
  • koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych.

Menu

KONTAKT

CK Korporacja Prawników Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Centrala
tel. +48 22 35 46 007
e-mail: kontakt@korporacja-prawnikow.pl

Raiffeisen © copyright 2014