Zapoznaj się z naszą ofertą
 

Dekret Bieruta

Dział Prawny CK Korporacja Prawników specjalizuje się w prowadzeniu postępowań dotyczących nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa za czasów PRL.

Prowadzimy postępowania związane z nieruchomościami, które zostały przejęte przez Skarb Państwa na podstawie Dekretu Bieruta, który obowiązywał na terenie miasta Warszawy oraz na podstawie innych aktów prawnych, które obowiązywały na terenie Polski.

Zajmujemy się ustalaniem podstawy przejęcia nieruchomości, jeżeli nie jest ona znana a następnie wszczynamy postępowania mające na celu odzyskanie odebranej nieruchomości bądź uzyskanie odszkodowania za utraconą nieruchomość jeśli fizyczny zwrot nie jest już możliwy.

Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów prowadzących postępowania przeciwko Skarbowi Państwa związane z bezprawnym działaniem władzy publicznej, jak również wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

 

Prowadzimy kompleksowo w imieniu naszych Klientów wszelkie postępowania reprywatyzacyjne, przygotowujemy umowy dotyczące nabycia/zbycia nieruchomości, co do których toczą się postępowania o zwrot nieruchomości. Sporządzamy ekspertyzy prawne co do możliwości zwrotu nieruchomości jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących ustalenia kręgu spadkobierców i możliwości ich udziału w postępowaniach spadkowych.

Jesteśmy jedynym na rynku podmiotem oferującym naszym Klientom  odkupienie roszczenia co do wywłaszczonej nieruchomości.

W przypadku prowadzonych przez nas postępowań dekretowych oferujemy Success fee jako formę naszego wynagrodzenia – wynagrodzenie uzaleznione od wyniku. Oznacza to, iż wynagrodzenie pobieramy wyłacznie w przypadku pozytywnego dla Klienta zakończenia postępowania. Daje to beneficjentowi roszczenia gwarancję pełnego zaangażowania w prowadzone postepowanie po naszej stronie, chęć jak najszybszego i najkorzystniejszego jego zakończenia (brak stawki godzinowej), nie obliguje beneficjenta to wypłaty opłaty inicjacyjnej naszą pracę. Wszelkie koszty w trakcie trwania postępowania jak opłaty skarbowe, wpisy sądowe, przejazdy pokrywamy my.

Menu

KONTAKT

CK Korporacja Prawników Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Centrala
tel. +48 22 35 46 007
e-mail: kontakt@korporacja-prawnikow.pl

Raiffeisen © copyright 2014