O naszej firmie
 

CK Korporacja Prawników Sp. z o.o. zrzeszona jest w elitarnej grupie LTF International Law Group.

Jest to grupa zrzeszająca podmioty z całego świata wyspecjalizowane w obsłudze prawno-podatkowo-finansowej.

Możemy się pochwalić, że CK Korporacja Prawników jest obecnie jedynym podmiotem w Polsce, który został przyjety do tego elitarnego grona.

Menu

KONTAKT

CK Korporacja Prawników Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Centrala
tel. +48 22 35 46 007
e-mail: kontakt@korporacja-prawnikow.pl

Raiffeisen © copyright 2014